Calitatea

Calitatea

Legislația UE stabilește criterii stricte care garantează standardele tuturor produselor europene.

Elementele cheie ale politicii europene de calitate sunt Organizația Comună a Piețelor pentru produsele agricole, determinarea cadrelor legislative comune ale tuturor statelor membre ale UE pentru a defini împreună specificațiile, cadrul de operare și regimul de inspecție, care asigură că specificațiile sunt comune pentru întreaga piață europeană. Metodele de cultivare și producție îndeplinesc standardele internaționale și europene de calitate și siguranță. Această recunoaștere va fi difuzată pe piețele țintă.